Hyönteishotellit

Pihalle laitettava hyönteishotelli tarjoaa monille pihan pikku apureille hyödyllisen talvehtimis- ja pesintätilan. Hyönteishotellin voi myös ripustaa vaikka omalle parvekkeelleen, jolloin hyönteisten elämää on helppo seurata. Hyönteishotelli sijoitetaan n. 1 – 1,5 metrin korkeudelle, auringonnousun suuntaisesti.

Hyönteishotellit houkuttelevat pihalle esimerkiksi erakkomehiläisiä, jotka ovat tehokkaita pölyttäjiä, eivätkä pistä.

Hyönteishotellien valmistamiseen löytyy paljon ohjeita netistä, esimerkiksi:

·         Kotivinkki: http://www.kotivinkki.fi/puutarha/hyonteishotelli 

·         Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen video: https://www.youtube.com/watch?v=mXeOUSLGBg8 

Valmiita hyönteishotelleja myydään nykyisin useimmissa isoissa puutarhaliikkeissä.